Du kan også søge oplysninger på f.eks.:

https://www.sundhed.dk/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/

https://min.medicin.dk/

http://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten/region-midtjylland

https://mitsygehusvalg.dk/

http://www.sku.rm.dk/

Sundhedsstyrelsens tilsyn i klinikken:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/79F31786E50349159DF04E495D5973F8.ashx

Klinikken er akkrediteret efter IKAS – Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM):

https://www.ikas.dk/afg%C3%B8relser/resultat/?id=4022